Den midlertidige regelendringen trådte i kraft fredag. Legen skal nå vurdere om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte, skriver NAV på sine hjemmesider.

Arbeidsgivere oppfordres også til å la ansatte bruke egenmelding dersom det er mistanke om koronasmitte eller behov for karantene.

Nav minner også om at det ikke lenger er krav om legeerklæring for å få omsorgspenger, dersom barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset.

(©NTB)

(Oppdatert 24.03.2020)