Pengene tildeles i 2020, opplyser regjeringen til NTB.

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av NAV. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra NAV får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår. Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det er usikkert hvor mange saker som etter NAVs nye behandling vil bli anket til Trygderetten, men regjeringen forventer en økning i antall anker. Trygderetten styrkes dermed med 5 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.