Nærmere 300 000 arbeidstakere har de siste ukene søkt NAV om dagpenger fordi de har blitt permittert eller sagt opp av arbeidsgiver. Ifølge en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet vedtok regjeringen fredag i statsråd at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengegrunnlaget. I løpet av mandag ettermiddag vil det blir mulig å søke om forskudd på dagpenger.

Parat NAV-leder Agathe Osland Hellesen er lettet.
– Jeg er utrolig lettet over vedtaket i Stortinget fredag, som gjør at NAV nå møte forventningene i befolkningen om å få utbetalinger til påske, sier hun.

Parat NAV-lederen skryter av innsatsen som nå legges ned av NAV-ansatte.
– NAV jobber på høygir, og jeg er utrolig stolt av alt arbeidet som gjøres nesten døgnet rundt for at vi skal klare å levere på regjeringens og Stortingets bestilling, og for å møte tiltakene som er vedtatt nå i koronakrisen, sier hun.

Osland Hellesen minner samtidig om å følge med på NAVs nettsider for oppdatert informasjon, og om å være tålmodig i søknadsprosessen, da det er svært stor pågang.

Ordningen om forskudd på dagpenger gjelder både for heltidspermitterte og arbeidsledige, men ikke for deltidspermitterte, frilansere og selvstendige næringsdrivende. Ifølge NAVs nettsider har Stortinget for denne gruppen vedtatt å opprette en ny stønadsordning, og regjeringen arbeider videre med å finne en god løsning.

Forskuddet NAV betaler ut, er ifølge pressemeldingen på om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. Ifølge NTB kan de første søkerne regne med å få pengene på konto i løpet av fredag 3. april. 

Ifølge NAVs nettsider må du for å få forskudd:

·         Ha søkt om dagpenger

·         Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger

·         Søke om forskudd

I likhet med Osland Hellesen råder NAV deg til å følge med på deres nettsider, og vil tilgjengeliggjøre tjenesten fra mandag ettermiddag. De minner om at du fortsatt må sende inn meldekort.