Elektrodrivstoff er en ny type bærekraftig flydrivstoff som fremstilles av hydrogen og karbon. Billig fornybar strøm og sterke industrimiljøer innenfor hydrogen og karbonfangst gjør Norge til et attraktivt sted for produksjon.

Når står de første fabrikkene klare? Hvor store utslippskutt kan vi forvente? Hvor mye elektrodrivstoff kan produseres og til hvilken kostnad? Hvordan skal utslippskuttene telles, regnskapsføres og rapporteres? Hvilke fordeler og ulemper har denne energiformen sammenliknet med andre alternativer? Og er kundene villige til å betale ekstra for å redusere sine transportutslipp?

Disse, og mange flere spørsmål, får du svar på under dette eventet. Arrangementet ledes av Anders Fagernæs, bærekraftdirektør i Norwegian. 

Program:

Bolk 1: Innledning og presentasjoner

  • Stein Esben Bøe, daglig leder i SINTEF Helgeland
  • Gunnar Holen, administrerende direktør i Nordic Electrofuels
  • Susanne Krøvel, advokat i Norsk E-fuel

Bolk 2: Panelsamtale

  • Marianne Hagen, konserndirektør bærekraft og kommunikasjon i Aker Solutions
  • Jan Gabor, konserndirektør eiendomsutvikling i Mo Industripark
  • Lars Andersen Resare, bærekraftdirektør i SAS
  • Stig Schjølset, fagsjef i Zero
  • Eivind Berstad, seniorrådgiver i Bellona