Vekterne har nå streiket i fire uker og Larsen forventer at NHO og arbeidsgiverne nå møter vekterne med et tilbud som får slutt på streiken.
– Vekterne må få et oppgjør som viser at de nærmer seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg må arbeidsgiver anerkjenne belastningen det er å arbeide natt og helg, sier Parat-forhandleren.

Larsen sier vekterne var villige til å akseptere en løsning innenfor rammen av frontfaget, men at NHO og arbeidsgiverne hindret en løsning ved å forsøke å diktere i detalj hvordan pengene skulle fordeles.
– NHO har tvunget oss ut i streik, og har latt oss streike i ukevis. Nå må arbeidsgiverne grave dypere i lomma og komme med et tilbud som får vekterne tilbake i jobb, sier han.

Parat-forhandleren sier vekterne samles til nye markeringer fredag.
– Vi markerer oss blant annet utenfor Oslo S, der vi fredag fra klokken 13.00 vil synliggjøre hvorfor vekterne fortjener bedre godtgjørelse for natt- og helgearbeid i tillegg til en lønn som ligner på hva andre arbeidstakere i Norge får, sier Larsen.

Han sier Parat vil jobbe hardt for en løsning under meklingen.
– Vi er løsningsorientert og det vil ikke være vekterne som er årsak til eventuelt brudd i meklingen og fortsatt streik, sier Larsen.