I første omgang vil YS ta ut 378 medlemmer i  Bergen, Trondheim, Tromsø, Arendal, Fredrikstad, Tønsberg, Trøndelag fylkeskommune og Viken fylkeskommune.

Leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier det ikke er noen som ønsker streik.
– Jeg håper vi klarer å bli enige i meklingen, men da må KS vise vilje til å komme oss i møte. Arbeidsgiver sitter på nøkkelen her. De må tilby mer enn det som lå på bordet under de ordinære forhandlingene, sier hun.

Thorkildsen er tydelig på at hun går inn i meklingen med de samme kravene som i forhandlingene.
– Vi kan ikke akseptere at medlemmene våre taper kjøpekraft. Vi forholdt oss lojalt til frontfagsrammen i fjor. Når industrien sprengte denne rammen, skal våre medlemmer i kommunesektoren ha mer i år, sier Thorkildsen.

Hun viser til at det i fjorårets oppgjør ble inngått avtale om å se resultatene fra 2020 og 2021 i sammenheng.
– Kommunalt ansatte har stått og står fortsatt i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren. Da er det helt urimelig at de skal sakke akterut lønnsmessig, påpeker Thorkildsen.

Oslo kommune
Oslo kommune er eget tariffområde. Også i dette området blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai hvis partene ikke blir enige.
Blir det streik tar YS Kommune Oslo ut 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet. Medlemmene som vil bli tatt ut i en eventuell streik er tilknyttet Utdanningsetaten, Bymiljøetaten og Bystyrets sekretariat.

Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier det er uakseptabelt at medlemmene skal komme ut med svekket kjøpekraft.
– Vi er forberedt på en tøff mekling. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune. Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid, sier hun.