Utdanningsstipend fra Parat
Medlemmer i Parat kan søke om utdanningsstipend som tilskudd til etter- og videreutdanning

Rabatt på Folkeuniversitetets kurs

Karriereveiledning