Som medlem i Parat vil du motta rådgivning/bistand i arbeidsrettslige saker. Parat forhandler avtaler og er med i beslutningsprosesser på alle nivåer. Medlemmene våre får bistand til å ivareta og forbedre sine lønns- og arbeidsvilkår. 

Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

- Ansettelsesavtale
- Arbeidstidsbestemmelser
- Etter og videreutdanning
- Ferierettigheter
- Lønnsutvikling
- Medbestemmelse
- Oppsigelsesvern
- Permisjonsrettigheter 


Parat tilbyr også begrenset privat juridisk rådgivning til sine medlemmer. Dette innebærer en times gratis konsultasjon med en Parat advokat i saker som ikke berører arbeidsforholdet. Dette kan for eksempel være boligkjøp, opprettelse av ektepakt, testamente, samboerkontrakt.

Omfanget av ordningen er begrenset til en times arbeid. Vi ber medlemmer som har behov for ordningen om å ta kontakt med Parat.