Våre jurister og advokater har spesialkompetanse innenfor en rekke fagfelt, og hjelper deg med de utfordringene du måtte ha i din arbeidssituasjon.

Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

ansettelsesavtale
arbeidstidsbestemmelser
etter- og videreutdanning
ferierettigheter
lønnsutvikling
medbestemmelse
oppsigelsesvern
permisjonsrettigheter 

Privat juridisk rådgivning 
Parat tilbyr også juridisk rådgivning i private saker. Dette innebærer én times gratis advokathjelp i saker som ikke berører arbeidsforholdet. Dette kan for eksempel være boligkjøp, opprettelse av ektepakt, testamente, samboerkontrakt og lignende.