Når du verver nye medlemmer
Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, epost og mobilnummer på det nye medlemmet. Fyll deretter inn ditt eget telefonnummer i feltet under. Ved å klikke på send følger neste steg i innmeldingen.

Dette innmeldingsskjema brukes som innmelding for nye medlemmer, samt som verveskjema for eksisterende medlemmer.

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på epost, SMS eller telefon.  

Karantenetid
Medlemmer har ikke krav på bistand i saker som har oppstått innenfor en periode på tre måneder fra innmeldingsdatoen,
jfr. vedtektenes § 3. Les mer her
Personvern
Samtykkeerklæring (Dette samtykker du til ved innmelding i Parat)
Application form for membership