Parat er åpen for alle arbeidstakere, også om du er frilanser, selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker. Du kan være medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Parat har en rekke bransje-, etats-, medlems- og yrkesorganisasjoner, og mange ulike medlemsgrupper og -nettverk. 

Lurer du på om du og din fagbakgrunn passer som medlem i Parat? Bli bedre kjent med noen av våre medlemsgrupper!

Staten
NAV
Forsvaret
Politiet
Politilederne
Mediebransjen
Hotellbransjen
Anleggsbransjen
Byggevarebransjen
Farmasibransjen
Statens vegvesen
Domstoler og jordskifteretter
Vakt- og sikkerhetsbransjen
Universitets- og høyskolesektoren
Tannhelsesektoren
Luftfartsbransjen
Frilansere, næringsdrivende og oppdragstakere


Meld deg inn og bli en av oss!