Kontingenten er 1,2 % av all lønn utenom overtid, maksimalt 481 kroner pr måned.

For medlemmer i underorganisasjoner (Parat Media, Parat Nav, Parat forsvar, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Norsk Pilotforbund og Farmasiforbundet) er kontingenten 1,4 prosent av brutto lønn og faste tillegg, maksimalt 563 kroner pr måned.

For medlemmer i Norges politilederlag er kontingenten 1,1 prosent av brutto lønn og faste tillegg.

Minimumskontingenten i Parat er 50 kroner pr måned.

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. 

Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 481 kroner pr år. Husk at kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Maksimalt fradragsbeløp er 3850 kroner. Fagforeningskontingent er ikke fradragsberettiget for pensjonister.

Meld deg inn her!

Kontingent til Parat kan betales på følgende måter:
Trekk over lønn: Kontingenten trekkes direkte fra din lønn før hver lønnsutbetaling, og opplyses på lønnsslippen. Vi sender beskjed til ditt lønningskontor og ber dem starte trekket på deg på en gitt dato.

Avtalegiro: Du kan opprette avtalegiro i din nettbank, eller på «Min Side». Vi sender informasjon om kontingenttrekk til din bank, som så trekker pengene direkte fra din konto og overfører pengene til oss.

Faktura med fakturagebyr: Dersom du ønsker å motta faktura, tilløper et fakturagebyr på 50 kroner pr faktura.

OU-midler:
Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Kontingenten tilsvarer et beløp på kr 3,25 pr uke i privat sektor og Spekter, kr 3,85 i Staten og kr 3,50 i kommunesektoren.

Medlemsfordeler:
Ved å benytte deg av våre medlemsfordeler kan du spare mye. Mange opplever at de sparer inn hele kontingenten. Undersøk hva du kan spare på å bruke våre medlemsfordeler.