Stipend
Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling gjennom etter- og videreutdanning. 

Økende kompetansebehov stiller stadig større krav til deg som er i arbeid. I mange bransjer er kompetanseutvikling nødvendig for å hevde seg i konkurransen om å beholde jobben, eller for å skaffe seg nytt arbeid.

Stipend kan utbetales med:
inntil kr 20 000 årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høyskole og universitet. 
inntil kr 5 000 årlig for annet/kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering.

Les mer om hvordan du søker om stipend 

Karriereveiledning
Å ta grep om din karriere ved å skifte jobb eller ta mer utdanning, er en viktig investering i livet ditt. Derfor kan det være smart å bruke litt tid og kanskje også noen kroner på karriererådgiving. Karriererådgiving skal gi deg innsikt, kunnskap og motivasjon til å komme i gang med noe nytt. Et medlemskap i Parat gir deg gode priser på karriereveiledning hos Karrierehuset.

Les mer om karriereveiledning

Rabatt hos Folkeuniversitetet 
Som medlem i Parat får du rabatt på kurs hos Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet tilbyr kurs på universitets- og høyskolenivå, men også fagskole, fagbrev og generell studiekompetanse. 

Parats medlemmer får 10 prosent rabatt på kursavgift, begrenset opp til 1 500 kroner.

Les mer om Folkeuniversitetet