Du kan spare mye på medlemsfordelene Parat  har forhandlet frem i Gjensidige

PERSONVERNSAMTYKKE
For å få riktig pris når jeg henvender meg til Gjensidige, samtykker jeg til at Parat kan overføre opplysninger om mitt navn, adresse, fødselsnummer og medlemsnummer til Gjensidige-selskapene *

KOMMUNIKASJONSSAMTYKKER
Jeg ønsker å motta relevante tilbud og informasjon fra Gjensidige om medlemstilbud som er tilpasset meg og min husstand. Jeg samtykker til at Gjensidige vil ta kontakt med meg i følgende kanaler **

Epost, SMS og gjennom andre digitale plattformer ***
Telefon (gjelder bare Gjensidige Forsikring ASA)

For at Parat skal kunne tilpasse medlemsinformasjon til meg, samtykker jeg til at Gjensidige kan informere Parat om hvilke kollektive forsikringer jeg har kjøpt hos Gjensidige ****

Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker ved å kontakte Parat.
Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Les mer om Parats personvernhåndtering her.

* Med Gjensidige-selskapene menes følgende selskaper som du kan oppnå fordeler hos: Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA, Gjensidige Pensjonsforsikring AS og Gjensidige Bolighandel AS 
** Dette innebærer at Gjensidige sørger for at du for eksempel slipper å få tilbud om å kjøpe produkter og tjenester du allerede har, ved at de sammenstiller, analyserer og bruker opplysninger om deg og ditt kundeforhold.
*** Annonser i sosiale medier og på nettsteder som ikke er Gjensidiges. Dette innebærer at Parat oversender din e-postadresse og telefonnummer.
****  Kollektive produkter er slike som YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Livsforsikring, YS Familieulykkesforsikring.