Om lag 2200 ansatte har mistet jobben i SAS. Når flyene kommer i luften igjen vil SAS omgå den retten de ansatte har til å komme tilbake i jobb, ved å etablere nye datterselskaper. De oppsagte må søke på sine egne jobber og blir tilbudt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de hadde før.

Stian Holmbo Kvam er leder av Flysikkerhetsutvalget og med i ledergruppen i Pilotforbundet i Parat.  Han mener dette setter en ny standard i Skandinavia.
– Om samfunnet aksepterer at man kan utnytte en pandemi til å kaste ut 2200 organiserte ansatte på gaten for deretter å opprette parallelle selskaper som skal ta over disse jobbene på dårlige vilkår i en evig intern konkurranse om arbeidsplassene. Da er de ansattes rettigheter til å forhandle sine egne vilkår spilt av banen, sier Kvam.

Møt opp på Eidsvoll plass tirsdag 19. oktober klokken 11.00
Det vil bli holdt appeller, og jo flere som møter – jo tydeligere er signalet. Derfor vil vi innstendig oppfordre oppsagte piloter, kabinansatte, teknikere og andre berørte yrkesgrupper i SAS om å stille opp.

Alle andre som ønsker å støtte vår sak er svært velkomne til å delta. Under markeringen vil oppsagte ansatte stå fremst, og aktive ansatte, medlemmer i LO og Parat, og alle andre er velkomne til å vise at vi har dere i ryggen, står det på arrangementets Facebookside.

Følg arrangementet på Facebook