Etter fem dagers forhandlinger ble partene enige om ny overenskomst og lønnstillegg for 2022.

Det ble ikke gjort vesentlige tekstendringer i årets avtalerevisjon. 

Avtalens utløpsfrist er allerede 31. mars 2023, grunnet usikkerhet i verden og i markedet.