Holsether minner også om at Stortinget har anmodet regjeringen om å legge frem et forslag til kompensasjonsordning. 
– Det er for oss vanskelig å forstå at regjeringen unnlater å følge opp stortingets vedtak, i tillegg til den avtalen regjeringen selv har inngått med FrP. Denne kompensasjonsordningen må komme på plass nå straks, sier pilotlederen.

Holsether sier det er bra at Norwegian ser ut til å bli reddet fra konkurs, men minner om at hele bransjen står midt i en akutt situasjon nesten uten inntekter.
– Skal vi opprettholde norske selskaper i norsk luftfart, har regjeringen dårlig tid. Fly står på bakken og ansatte er permittert. Her må det tilføres likviditet, lik de kompensasjonsordninger det øvrige næringslivet får for å overleve, sier han.