På en pressekonferanse tirsdag morgen sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen har besluttet at det ikke er aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS. Regjeringen vil imidlertid under gitte forutsetninger og vilkår akseptere å la hele eller deler av den utestående gjelden bli konvertert til aksjer dersom det blir nødvendig,
– Dette forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig, og at alle aktørene bidrar for å finne løsninger, sier Vestre.

Den norske stat kan dermed igjen indirekte ende opp med å bli aksjonær i SAS, sier næringsministeren.
– Så vil jeg gjerne understreke at den norske regjeringens posisjon er at vi ikke ser for oss å bli en langsiktig eier, sier han.

Han sier at det har vært god dialog mellom staten, rådgiverne og SAS og påpeker at staten har vært opptatt av å være en konstruktiv og ansvarlig kreditor.

Kriserammede SAS er i gang med en omfattende omstruktureringsplan der det er varslet store kostnadskutt for å holde selskapet flytende i framtiden. Norge solgte seg ut av SAS i 2018, men under pandemien ga den norske stat 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til selskapet gjennom lånegarantier. Regjeringen har tidligere åpnet for at dette kan bli omgjort til aksjer.

Onsdag kan selskapet bli rammet av en omfattende pilotstreik dersom meklingen mellom pilotforeningene og SAS ikke fører frem.

Parats leder, Unn Kristin Olsen sier i en uttalelse at Parat tar til etterretning at den norske stat ikke ønsker noe langsiktig eierskap i SAS, men er glad for at regjeringen gjør klart at den ønsker å opptre som en ansvarlig og konstruktiv kreditor, og herunder kan være villig til å konvertere gjeld til aksjer.

– Vi merker oss også at næringsministeren uttaler at ledelsen i SAS må respektere den nordiske modellen. Fra Parats side forutsetter vi dessuten at regjeringens vilje til å bidra, gjennom å akseptere konvertering av gjeld til aksjer, ledsages av klar beskjed om at den norske regjering ikke vil akseptere innstramninger som rammer norske arbeidsplasser uforholdsmessig, sier Paratlederen