Ifølge Ritzau er det snakk om at rundt 1.000 piloter fra Norge, Sverige og Danmark kan tas ut i streik. 
– SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen, sier Martin Lindgren, leder i SAS Pilot Group. 

Ingen tillit til ledelsen 
Det er særlig opprettelsen av SAS' to datterselskaper SAS Connect og SAS Link som har vært stridspunkt i forhandlingene om en ny tariffavtale. 

SAS-pilotene sier at flyselskapet krever at pilotene må godta 30 prosent besparelse i pilotkorpset. I tillegg sier de at SAS har krav om at pilot-stillingene de nyopprettede bemanningsselskapene. 
– Vi har stått overfor ultimatumer som er helt umulige å forholde seg til og som nå blir tvinger oss til å gå denne veien. Pilotene krever ikke mer enn at ledelsen forholder seg til partssamarbeidet og et seriøst arbeidsliv, sier Lindgren. 

Streiken kan bryte ut fra 29. juni. Meklere fra Norge, Sverige og Danmark blir kalt inn for å delta i meklingen. 
– Det hviler et stort ansvar på SAS-ledelsen for å unngå en mulig streik. Man har brukt mye ressurser på å bryte den skandinaviske modellen og angripe sine ansatte, sier Lindgren.