Flyselskapet informerte sine norske kabinansatte om nedleggelsen mandag ettermiddag, skriver E24.

Ifølge en intern e-post avisen har fått tilgang til, tilbyr SAS en reiseordning med mulighet til å jobbe fra Oslo lufthavn i stedet. Denne ordningen skal vare i tre år.
– Vi opplever for tiden store utfordringer med covid-19 og stram økonomi og ser oss derfor nødt til å implementere nedleggelsen av basen så raskt, heter det i meldingen til de ansatte.

Martinus Røkkum, leder av SAS Norge Kabinforening i Parat, sier til E24 at om lag 140 kabinansatte og piloter påvirkes av nedleggelsen.
– Stavanger-basen har jo eksistert siden 60-tallet og Trondheim siden 80-tallet. Så her er det snakk om folk som har jobbet lenge i selskapet, sier Røkkum.
– Vi har motsatt oss beslutningen om at disse skulle legges ned og ser ingen økonomisk fordel ved dette. Vi har ikke fått alle detaljene fra SAS om beslutningen og de ordningene som de ansatte vil tilbys ennå, men vi mener det er leit at man ikke har klart å komme til andre løsninger, sier Røkkum.