Ledigheten for 2023 oppgis å være 1,8 prosent, mens den anslås å være 2,1 prosent i 2025