Stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tar for seg utfordringer og muglegheter for norsk luftfart i et tiårsperspektiv. Strategien gir en samlet gjennomgang av regjeringens politikk på luftfartsområdet, og inneholder mål, virkemidler og tiltak for en bærekraftig luftfart når det gjelder klima og miljø, sosiale forhold, geografi og økonomi. Dronenes plass i  dagens og fremtidens luftfart er også en del av strategien.