Siden begynnelsen av koronautbruddet i Norge, har regjeringen hatt en avtale med flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Nå forlenges avtalen.
– Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fra 17. august inkluderes flyruten Stokmarknes – Tromsø i minstetilbudet, flyruten Bergen – Kristiansand tas ut av det statlige kjøpet.

Full oversikt over rutene som inngår i ordningen ligger på regjeringens nettsider.