Tirsdag 27. september startet hovedforhandlingen i saken mellom fagforeningen Norwegian Pilot Union i Parat på den ene siden, mot arbeidsgiver Norwegian Pilot Services Norway og NHO på den andre siden.

Krever etterbetaling
Parats påstand er at det foreligger brudd på Pilotavtalen i Norwegian når selskapet i perioden juni 2020 til mars 2022 nektet å frikjøpe tillitsvalgte og piloter til flyfaglige oppgaver som fagforeningen prioriterte gjennom interesser i Norsk Pilotforbund. I tillegg krever Parat at Norwegian etterbetaler berørte medlemmer som ble nektet frikjøp til tillitsverv i perioden 1. mars 2021 til 1. mars 2022.

I tariffavtalen som definerer frikjøpet av tillitsvalgte, heter det at klubben tildeles frikjøp av tillitsvalgte på minst 4,5 årsverk de selv kan forvalte fritt. Videre er det avtalt at de i tillegg kan fristille medlemmer til flyfaglige aktiviteter eller fagforeningsarbeid med en tillitsbasert ordning etter behov. Tilleggsbestemmelsen kom som et resultat av at Norwegian i flere år har hatt problemer med å fristille tillitsvalgte i samsvar med Pilotavtalen. Ordningen skulle derfor gjøre opp for manglende fristilling som tillitsvalgte hadde rett på.

Mener Pilotforbundet ikke faller inn under avtalen
Norwegian og NHO mener på sin side at tillitsvalgte som har vært aktive i Pilotforbundet ikke kan etterbetales, da de har utført fagforeningsarbeid som «fremmer vilkår for norske piloters rettigheter generelt, og som ikke har noe med arbeidsgivers virksomhet å gjøre». Arbeidsgiver anser ikke organisering og lederverv i Pilotforbundet som noe som faller innunder bestemmelsene i Pilotavtalen, og argumenterer med at tillitsvalgte her også utfører arbeid på vegne av ansatte i SAS, Widerøe, Bristow Helicopter og Lufttransport Rotorwing. Norwegians forståelse av formålet med fristillingene er at fagforeningen skal arbeide direkte for flygerne med tilknytning Norwegian.

Det er satt av tre dager til å behandle saken i Arbeidsretten i Oslo.