5. mars møtte Pilotforbundet representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet, for å diskutere et økende behov for en kompetansestøtteordning til permitterte piloter. Pilotene er helt avhengige av å vedlikeholde sertifikatene sine i en tid de ikke er på vingene. Ifølge leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, var de tydelige på problemstillingen overfor departementene. 
– Problemet er at når mange piloter permitteres, får de ikke vedlikeholdt sertifikatene sine. Dette medfører en stor risiko for køer i flysimulatorer, koordineringsvansker, og lang ventetid før vi har en fulloperasjonell luftfart i landet etter pandemien, mener Holsehter. 

Pilotforbundet ba regjeringen komme med en kompetansestøtteordning til permitterte piloter. Støtteordningen håpet de ville innebære midler til flysimulatorkostnader, samt en plan for koordinering rund bruken av flysimulatorene. 
– I Norge har vi ikke slike simulatorer på hvert hjørne. Det er også viktig å huske på at det alltid må være to piloter som sammen bruker simulatoren, da det alltid er to piloter som flyr kommersielt, sier Holsether. 

– Dersom det blir opp til hver enkelt pilot å booke flysimulatortimer, må også vedkommende lete etter en annen pilot som har samme behov til helt samme tid. Det er en tidkrevende jobb, og for effektivitetens skyld trenger vi et overordnet system for dette, nå som så mange har behov for å bruke disse simulatorene, forklarer han videre. 

Stor skuffelse over manglende kompetansestøtteordning 
I følge Arbeids- og sosialdepartementet har regjeringen iverksatt flere tiltak for å motvirke og redusere farene for langtidsledighet etter koronakrisen. Det skriver de i en e-post til Parat24. Videre formidler de følgende: 
 – Arbeids- og sosialdepartementet har etter informasjon fra og møter med pilotenes organisasjoner, fått avklart fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) at fornyelse av flysertifikat for arbeidsledige piloter kan innvilges som opplæringstiltak – AMO enkeltplass. Basert på innspill fra også Pilotforbund i Parat ble vi gjort oppmerksomme på at NAV i fylkene, har hatt noe ulik praksis på dette. Noen arbeidsledige piloter har fått støtte, mens andre har fått svar at det ikke er mulig.
 
De skriver også at NAV har sendt ut en presisering internt om dette, for å sikre enhetlig praksis der sertifikatfornyelse kan innvilges som opplæringstiltak. 
– Dette i lys av den komplekse kompetansen som piloter har og den svært spesielle situasjonen på arbeidsmarkedet for denne yrkesgruppen. NAV kan imidlertid ikke dekke utgiftene til den obligatoriske medisinske sjekken som er nødvendig for å beholde sertifikatet. Direktoratet presiserer at det må gjøres en individuell vurdering av hvorvidt den enkelte pilot er i målgruppen for opplæringstiltaket, og av hvorvidt det vurderes som sannsynlig at vedkommende vil kunne komme tilbake til arbeid som pilot, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i e-posten. 

Holsether har lest svaret fra departementet, og er skuffet over det han anser som manglende vilje og gjennomføringsevne fra regjeringen. 
– Her viser de kun til tiltak som allerede eksisterer. Det er flott at arbeidsledige piloter får dette formidlet, og at det blir like tiltak over hele landet, men dette er ikke det vi ba om, eller det vi trenger mest, sier Holsether. 

– Det er så tafatt at jeg har ikke ord  
Pilotforbundet frykter nå hva som kommer til å skje med norsk luftfart fremover. Holsether forteller at man i både Danmark og Finland har satt av store summer til kompetansestøtte for permitterte piloter, og at de i Danmark eksempelvis har latt fagforeninger få koordineringsansvaret for ordningen. 
– Koordineringen rundt dette er en stor jobb, som her i Norge ikke har blitt plukket opp av noen. Det er rotete og ineffektivt, og rett og slett en sløsing av fellesskapets midler, sier Holsether. 

Han mener en kompetansestøtteordning ville gagnet alle flyselskaper som opererer i landet, og at den ville vært selskapsnøytral. 
– Vi trenger piloter som kan fly, og når samfunnet åpnes opp igjen har vi ikke tid til å vente på at samtlige får fornyet sertifiseringene sine. At norske piloter havner bakpå, betyr at vi åpner opp for at piloter fra utlandet, med gyldige sertifiseringer, tar jobbene som nordmenn så sårt trenger nå, sier han. 

Pilotforbundet tror norske arbeidstakere nå vil kunne tape på at regjeringen ikke har tatt grep. 
– Dette er så tafatt at jeg har ikke ord engang, sier Holsether.  

Departementet roser Pilotforbundet, men mener den eksisterende ordningen fungerer  
Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, har fått innsyn i Pilotforbundets bekymringer. Likevel mener han den eksisterende NAV-ordningen er den mest tidseffektive og ressursbesparende løsningen på situasjonen. 
– Jeg vil gi ros til Pilotforbundet som var tidlige ute med å adressere denne saken og kom med konstruktive innspill. I møter og brev har de tatt til orde for støtte til sertifikatfornyelse. Jeg erfarer at den gjennomgangen Arbeids- og sosialdepartementet har gjort som en følge av Pilotforbundets henvendelser, har avdekket at NAV har hatt ulik praksis i fylkene, men at det nå er presisert at arbeidsledige piloter både har fått, og kan få støtte fra NAV til fornyelse av sertifikatene, skriver Einan i en e-post til Parat24. 
 
Han skriver videre at det er riktig at Pilotforbundet tilbød seg å bidra til å få på plass en ny ordning. 
– Nå har departementet og NAV imidlertid avklart og presisert at hver enkelt pilot kan få denne støtten og kostnaden dekket, innenfor det eksisterende systemet for oppfølging av arbeidsledige. Da mener jeg det er det mest tidseffektive og ressursbesparende å benytte løsningene som finnes innenfor rammene for NAVs opplæringstiltak, mener Einan.
 
Departementet forteller også at de er i dialog med NAV for å avklare om det er arbeidsledige, altså bare de oppsagte pilotene, eller også permitterte som kan få støtten.
– Dette er ikke avklart ennå, skriver Einan.