– Dette er første gang noen har klart å samle aktører for både ubemannet - altså droneaktørene, og bemannet luftfart i ett og samme rom sammen med myndighetene, sier Pilotforbundets nestleder Carl G. Rego.

Han sier den sterkt økende droneaktiviteten i Norge skaper utfordringer for flytrafikken.
– Vi som flyr, både helikopter og fly, spesielt helikopter, luftambulanse og redningstjeneste vet jo ikke hvor dronene er, og det er selvfølgelig en trussel mot flysikkerheten.

Målet er at dronekonferansen skal bli et fast samlingspunkt for bransjen, slik at man kan løse disse utfordringene i fellesskap.