Holsether sier Pilotforbundet og Parat allerede i 2020 tok denne saken opp med etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Bank Investment Management.
– Nå har saken fått ny aktualitet ved at det danske pensjonsfondet for akademikere har mistet tålmodigheten med selskapet og selger alle sine aksjer, sier pilotlederen.

Investering i krenkelser av menneskerettighetene
Holsether sier oljefondet ikke kan være bekjent av å tjene penger på å eie aksjer i et selskap som aktivt driver sosial dumping.
– Vi mener eierskapet i Wizz Air bryter med retningslinjene til Finansdepartementet. Retningslinjene tilsier at et selskap skal utelukkes når det er en risiko for at selskapet medvirker til, eller er ansvarlig for blant annet krenkelser av menneskerettighetene og andre særlige brudd på grunnleggende etiske normer. Det er denne risikoen som er begrunnelsen for at danskene selger seg ut, sier Holsether.

Pilotlederen sier det er vanskelig å se hvorfor Etikkrådet skal forholde seg passive til selskaper som bryter internasjonale prinsipper og standarder, herunder menneskerettighetene.
– Norges Bank Investment Management (NIMB) og Statens pensjonsfond utland (SPU) anerkjenner et sett med internasjonale prinsipper og standarder, herunder menneskerettighetene. Organisasjonsfriheten følger av en rekke internasjonale instrumenter som Norge er bundet av, blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), her vi som nasjon forplikter oss til å sikre individenes friheter og rettigheter, sier Holsether.