Norske myndigheter har sett en unormal økning i aktivitet av droner på norsk sokkel, spesielt i september, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det har hittil blitt observert uautorisert droneaktivitet ved seks installasjoner i Nordsjøen.

Et sammenstøt vil få katastrofale følger
Nestleder i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway, Carl Gilbert Rego, er bekymret for helikoptertrafikken på sokkelen.
– Bristow alene flyr omtrent 60 daglige flygninger i Nordsjøen og slik droneaktivitet setter vår sikkerhet i fare. Det transporteres ca. 500.000 passasjerer pr år. Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier Rego.

Han sier det er viktig å påpeke at disse dronene ikke tilhører noen av de seriøse aktørene, som har gode varslingsrutiner.
– Det er ikke noe teknisk utstyr i helikoptrene som gjør at vi kan oppdage dronene på annen måte enn hva vi faktisk kan observere med egne øyne, sier Rego.

Etterlyser strakstiltak
Helikopterpiloten etterlyser strakstiltak fra myndighetene. Han sier det er god kommunikasjon mellom helikopteroperatørene og oljeselskapene om uidentifiserte droner, men mener myndighetene må komme på banen.
– Med det rette tekniske utstyret, for eksempel fra et militært fartøy, kan dronen spores, flyruten kartlegges og myndighetene kan dermed finne ut hvor den kommer fra ved hjelp av avansert teknologi, sier han.

Rego viser til at det både på Ekofisk og Tampen har Helikopter Flygeinformasjonstjenesten (HFIS) som er bemannet av personer med spesialkompetanse.
– Lokal tilstedeværelse bidrar til økt helikoptersikkerhet. Det har tidligere vært ønske fra myndigheter og operatører om å legge denne tjenesten ned. De siste dagers hendelser viser at nærvær av sikkerhetstjenester er viktig og må styrkes i tiden fremover, sier han.