Både Røkkum og lederen for SAS Norge flygerforening, Jan Levi Skogvang, er rykende uenig i beslutningen som konsernet presenterte for noen dager siden: Fra nyttår vil crew-basene i Stavanger og Trondheim avvikles.

Ansatte må pendle til Oslo
Det betyr at 92 kabinansatte og 55 piloter ikke lenger kan starte arbeidsdagen hjemmefra, men er henvist til å komme seg til Oslo først og så begynne å jobbe. 

Det mener begge er svært uheldig for de det gjelder, og et tiltak som heller ikke kommer til å bety innsparinger som vil ha noen betydning.
– Det å forklare nedleggelsen med behov for å kutte kostander holder ikke. Det er ikke det saken handler om heller. Dette er en villet politikk fra SAS-ledelsen fra mange år tilbake som den endelig nå har fått gjennomslag for. Vi har hatt to utredninger, i 2007 og 2013, som begge konkluderte med at det var riktig å opprettholde basene. Dette ser SAS-ledelsen nå bare helt bort fra, sier Røkkum.

Ansatte mener SAS øker kostnadene ved basenedleggelse
Han sier det er vanskelig å forstå avgjørelsen. Han mener det vil være billigst å bemanne de to basene med ansatte som bor hjemme og i nærheten av flyplassene, og dermed spare SAS for store utgifter til hotell og kost på disse stedene.
– SAS skal jo ikke slutte å fly verken fra Stavanger eller Trondheim. Flyene skal fortsatt stå natten over både på Sola og Værnes, der pilotene og de kabinansatte i dag bor. De går rett hjemmefra og på jobb. Det må jo være det billigste for SAS, sier Røkkum.  

Skogvang mener SAS bevisst har motarbeidet basene i alle år ved å ikke sørge for at de har blitt tilstrekkelig oppbemannet. Slik mener han at SAS har kunnet påstå at basene heller ikke har den riktige fordelingen av kabinansatte og piloter, og derfor er en uegnet organisasjonsform.
– Hadde man valgt å oppbemanne og harmonisere basene da dette ble utredet i 2007 og 2013 hadde man spart store beløp. Nå, når det kun er et fåtall tilbake på disse basene, er det veldig lite å spare på denne beslutningen. Den rammer bare de som berøres veldig hardt, sier Skogvang.

Han mer enn forundrer seg over SAS’ faktiske situasjonsbeskrivelse: 
– SAS skylder også på at de ikke har programmerings-verktøy som gjør det mulig å sikre den optimale programmeringen av de ansatte på de to basene, og at det vil være enklere å ha dem samlet på én base - på Oslo Lufthavn. Dette er rart å høre når man vet at SAS har et dataverktøy som nettopp er konstruert for å håndtere flere baser samtidig. Nedleggelsene skjer ikke fordi det skal spares, men fordi SAS-ledelsen i mange år har villet fjerne alle basene utenom hovedstedene, sier Skogvang

Rammer ansatte med lang ansiennitet
Røkkum peker på det forhold at selskapets tøffeste konkurrent, Norwegian, har valgt å opprettholde basene sine i Norge. Dette fordi selskapet mener at det er den billigste løsningen for selskapet. Det samme burde SAS gjøre, mener han.
– Denne beslutningen har en annen side også, og det er at den stort sett vil ramme ansatte som har jobbet lenge i selskapet. Det å måtte legge om arbeidsrutinene så mye som det her blir snakk om gjør nok at SAS håper mange av disse skal slutte. De er jo de med lengst ansiennitet og høyest lønn. Derfor ønsker SAS å bli kvitt dem, sier Røkkum. 

Han gjør det klart at SAS kommer til å bli konfrontert med de økonomiske konsekvensene av endringene for de ansatte i de første forhandlingene om ny kollektivavtale. 
– Det blir nå viktigere enn noen gang å jobbe for større forutsigbarhet på for alle ansatte i kabinen slik at man kan balansere både arbeid og fritid. Dette er noe vi må ta med oss inn i de kommende kollektivforhandlinger, sier han.

SAS har tilbudt ansatte overgangsordninger som billige eller gratis billetter for å komme seg på jobb i Oslo. 
– Det er greit nok, men det vil påløpe andre utgifter også. Uansett ville det være best om vi lot basene bestå. Det vil være den beste løsningen for folk som har jobbet lenge i selskapet og fortjener en bedre behandling enn den vi ser utspille seg nå, sier Røkkum.

SAS er uenig
I SAS står pressesjef John Eckhoff fast på at selskapet mener at de to basene ikke har vært lønnsomme på mange år.
– Koronakrisen har forsterket behovet for kostnadskutt der det der mulig. Resultatfremleggelsen denne uken (minus 2 milliarder svenske kroner for mai – juli. red. anm.) taler sitt tydelige språk. Det er behov for tiltak som gir rask effekt, og derfor blir basenedleggelsene gjennomført fra nyttår, sier Eckhoff til Parat24.com.

Han sier at spørsmålet om avvikling har vært drøftet med foreningene, men at det etter selskapets syn ikke er mulig å finne en lønnsomhet hvis basene skal opprettholdes.
– I SAS’ vurdering har man tatt med seg de ulemper dette fører med seg for de som har sitt arbeid på basene. SAS vil i tiden fremover arbeide med de mulige risikoene man ser ved en nedleggelse, og tiltak for å begrense disse. Alle som er ansatt vil få tilbud om å videreføre sin ansettelse og programmering ut fra basen på OSL, sier Eckhoff.

Han legger til at selskapet vil tilby en reiseordning de første tre årene, og har også fremforhandlet gunstige hotellavtaler øremerket crew som velger å videreføre ansettelsesforholdet i SAS.
– Vi vil komme tilbake til de konkrete vilkårene for å videreføre ansettelsesforholdet på OSL, og også på hvilken måte man kan velge å forlate selskapet, sier Eckhoff.