I følge VG varsler regjeringen  i dag at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. De som ble permittert i mars, kan nå være permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp. Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.
– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til VG. Hun peker blant annet på reiselivet og eksportbedrifter som områder i økonomien med et behov for utvidede regler.
– Vi sa før sommeren at vi skulle vurdere utviklingen i økonomien fremover mot høsten, blant annet for å vurdere permitteringsreglene. Nå har vi i tillegg fått et brev fra partene i arbeidslivet formidlet av riksmegleren, der de ber om en avklaring og en utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker. Derfor gjør vi disse endringene nå, sier hun.

Ny arbeidsgiverperiode
Erna Solberg vil også innføre en ekstra arbeidsgiverperiode for langtidspermitterte. I denne perioden må bedriftene betale.
– Dette må ikke bli et hinder for at folk kommer tilbake i jobb. Vi er opptatt av at arbeidsgivere reelt sett må vurdere om de skal beholde folk permittert eller om arbeidskraften skal gjøres disponibel for andre, sier Solberg til VG.


Fakta: Permitteringsreglene
* Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav.

* Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår.

* For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene.

* Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008.

* Regjeringen varsler torsdag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

* Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni.

* Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per 1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale. (Kilde: NTB)