Valget av nytt styre i ETF fant sted i Brussel torsdag. Nyberg er gjenvalgt som kvinnerepresentant. Hun mener dette fortsetter å gi Parat en unik mulighet.
– Det er svært viktig for Parats del at vi tar en plass rundt bordet. Vi er nærmere beslutningsnivået, og får et godt samarbeid med andre europeisk forbund innen luftfarten, sier hun.

Hun mener samarbeidet som foregår i ETF er avgjørende for luftfarten.
– Med en representantplass har vi svært gode forutsetninger for å få gode resultater.

Nyberg trekker også frem det nordiske samarbeidet som foregår i ETF. Karsten Kristiansen fra 3F i Danmark er blant annet VALGT inn som én av tre visepresidenter.
– Det er viktig at vi i Norden får tatt vår posisjon, og med dette kan samarbeide enda bedre. Vi har like forutsetninger, og dette legger opp til et sterkere og trygt arbeid mot en bedre arbeidshverdag for alle i luftfarten, sier Parats nestleder.