Helikopterpiloten, som er Parat-medlem, har i lagmannsretten fått medhold i at tinnitus-plagene hans kan godkjennes som yrkessykdom.

Parat-medlemmet, som tidligere var ansatt som helikopterpilot, har siden 2012 slitt med tinnitus som følge av en larmskade på jobb. Grunnet tinnitus har han ikke hatt mulighet til å fortsette i jobben sin som pilot.

Vanligvis godkjennes tinnitus kun som en følgeskade av en larmskade. Advokat Øyvind Vidhammer fra Simonsen Vogt Wiig, som fører pilotens sak på vegne av Parat, forteller at Borgarting lagmannsrett med denne dommen skriver rettshistorie.
– Dette er første gang tinnitus godkjennes som yrkesskade på selvstendig grunnlag, det vil si at tinnitusplagene godkjennes selv om det ikke kan påvises en karakteristisk hørselsnedsettelse, sier Vidhammer.

Larmskaden ble godkjent av NAV som yrkesskade, men Tryg Forsikring, som arbeidsgiver hadde tegnet yrkesskadeforsikring med, nektet å påta seg ansvaret. Parat-medlemmet vant saken i Oslo tingrett, men forsikringsselskapet anket dommen.

Dommen i lagmannsretten gjør nå Tryg Forsikring ansvarlig for utbetaling av både erstatning og sakskostnader for helikopterpiloten.