Tirsdag morgen kom meldingen om at inntil 5000 ansatte mister jobben i SAS i Norge, Sverige og Danmark. Både piloter og kabinansatte er berørt, og for Norges del dreier det seg trolig om rundt 1300 ansatte. Jan Levi Skogvang er leder i SAS Norge flygerforening i Parat, som organiserer en stor del av de norske SAS-pilotene. Han sier det er en forferdelig trist dag for alle som jobber i SAS.
– Dette er selvfølgelig sjokkartet for veldig mange. Vi erkjenner at vi er i en bransje som er rammet hardt, og at det vil ta tid å komme tilbake, sier han til Parat24.

God dialog
Skogvang antyder at så mange som 500 SAS-piloter i Skandinavia kan bli sagt opp. 
 Vi har hatt god dialog med selskapet hele veien, og har blitt underrettet om hvilken retning det bar i. Det er derfor ikke overraskende at det blir reduksjoner, men etter hvert har det blitt klart at omfanget blir større enn vi hadde håpet, sier han.

Alvorlig situasjon
SAS Norge flygerforening og SAS Norge kabinforening skal nå i dialog med selskapet om hvordan oppsigelsene skal løses. Skogvang sier at ulike ordninger kan bidra til å redusere omfanget noe. 
– Vi snakker om mulighetene for deltidsordninger og ulike frivillige løsninger. Hvor mange vi kan redde vet jeg ikke, vi prøver så langt vi kan, men det kan bli vanskelig å ta vare på alle på denne måten. Vi erkjenner at dette er en fryktelig alvorlig situasjon for oss alle, nå må vi se hva vi kan få til av ordninger for å holde flest mulig i arbeid, sier han.

Parat-medlemmer i SAS vil i tiden som kommer bli tett fulgt opp fra Parat, blant annet med videomøter hvor medlemmer og tillitsvalgte kan stille spørsmål til Parats advokater og rådgivere.

Ikke uventet
Parats nestleder Anneli Nyberg er selv ansatt i SAS. Hun sier at det er forferdelig trist å høre at så mange nå mister jobben i flyselskapet. 
– Samtidig er det dessverre ikke uventet når vi vet hvordan korona-viruset har påvirket luftfartsbransjen siden midten av mars. Vi begynner å se hvordan den nærmeste fremtiden vil se ut, og for flyselskapene er det svært krevende. Reisevanene er dramatisk endret og effekten av dette vil nok vare lenger enn det vi håpet på innledningsvis, sier hun til Parat24.

Bistår medlemmene
Nyberg understreker også at Parat vil bistå alle medlemmer som er berørt.
– Jeg vet at det er mange bakkeansatte og flygende som nå er bekymret og lurer på hvordan de vil bli berørt av dagens varslede oppsigelser. Det er lett å sette seg inn i den fortvilelse og frustrasjon den enkelte kjenner nå. Også de tillitsvalgte har kommet i en situasjonen som er vanskelig å håndtere, og Parat vil selvsagt bistå dem og medlemmene etter beste evne. Parat har et godt kvalifisert sekretariat med god kjennskap til luftfartsbransjen og det er betryggende på en dag som denne, sier hun.

Les også: SAS sier opp inntil 5000