Resultatet av forhandlingene er et lønnstillegg på 3 prosent med virkning fra 1. april. I tillegg ble det enighet om noen tekstmessige endringer i overenskomsten. 

Oppgjøret går nå til uravstemning.