Gjennom hele uken har representanter fra ETF, European Cockpit Association (ECA), arbeidsgiversiden og EU-kommisjonen hatt møter vedrørende luftfartssituasjonen i Europa.

Nyberg forteller at samtlige parter er enige om at mangelen på et felles, europeiske system når det gjelder karanteneregler og testpraksiser gjør det for kronglete for forbrukere å reise.
– Så lenge dette praksisen er så sprikende fra land til land utsetter dette bransjen for et ytterligere press. Det er et vel av ulike regler og praksiser når det gjelder karantene og testing omkring i Europa, og vi må få til en felles ordning på dette, sier Nyberg.

Flytrafikken i Europa er etter koronapandemien kun tilbake på 37 prosent av trafikken som var forventet på dette tidspunktet. Til sammenlikning ligger Kinas flytrafikk på 90 prosent av forventet nivå, og USA på 52 prosent av forventet nivå.

Nyberg mener et felles karantene- og testsystem vil øke mulighetene for å gjenopprette flytrafikken i Europa.
– Det vil selvfølgelig fremdeles være restriksjoner, men om disse spriker for mye fra land til land blir det for vanskelig for folk å holde seg oppdatert, og man unngår å reise. Restriksjonene knyttet til karantene og testing bør være en felles samordning alle de europeiske landene kan slutte seg til, sier Nyberg.

Parats nestleder påpeker at Norge er underlagt EU-regler til tross for at vi ikke er et medlemsland.
– Det er derfor viktig at norske myndigheter skjønner at de kanskje må gi avkall på en viss kontroll for å få på plass en praksis som kan hjelpe luftfartsbransjen bort fra stupet, sier Nyberg. 

Hun mener ETF er viktig for at Parat skal ha en stemme inn mot europeiske myndigheter.
– Derfor er det viktig at vi prioriterer dette samarbeidet nå, da hele luftfartsindustrien befinner seg i en stor krise som berører mange av våre medlemmer, sier Parats nestleder.