Leder kabinforeningene: 
Sissel Vian
Sissel.Vian@wideroe.no 
412 73 904

Leder Norsk pilotforbund: 
Petter Førde 
Mobil: 924 94 198 
E-post: petter.forde@gmail.com

Nestleder Norsk pilotforbund: 
Alf Willhelm Hansen 
Mobil: 913 33 555 
E-post: affas@online.no


Organisasjonsnummer: 
971 480 270

Her finner du oss:

Lakkegata 23
0187 Oslo