Parat Luftfart er i dag den største bransjeorganisasjonen i norsk luftfart, og vi vokser stadig. Vi har nær 6000 medlemmer innenfor luftfartsindustrien. Sammen med tung fagkompetanse i Parats sekretariat jobber vi for å ivareta og bedre medlemmenes vilkår. I tillegg til kabinpersonell og piloter organiserer vi stuere, teknikere, trafikkassistenter, funksjonærer, renholdsarbeidere, sikkerhetskontrollører og cateringpersonell. Medlemmene er spredd på mer enn 20 selskap; de aller fleste med tariffavtale 

Formålet til Parat Luftfart er at vi gjennom tverrfaglig samarbeid
- skal arbeide aktivt for å sikre og videreutvikle norsk luftfart 
- skal fremme bransjemessig felles interesser overfor myndigheter og andre
- skal bli en selvstendig høringsinstans i saker som vedrører luftfartsbransjen

Parat Luftfart er delt inn i tre grupper, cockpit, kabin og bakkeansatte. Hver av disse gruppene har et organisert samarbeid, men møtes også for å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Hver gruppe jobber også tett mot ledelsen i Parat for å koordinere det politiske arbeidet som gjøres sentralt og ut i de forskjellige gruppene. Hvert år arrangeres det også en luftfartskonferanse der tillitsvalgte fra alle gruppene møtes.

Kontaktinformasjon:

Leder Parat kabinforbund: 
Sissel Vian
sissel.Vian@wideroe.no 
412 73 904

Leder Pilotforbundet:
Oddbjørn Ketil Holsether
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com
959 07 066

Nestleder Pilotforbundet:
Carl Gilbert Rego
cgr@pilot.parat.com
918 25 909