Partene møtes nå igjen for å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i flyselskapet. Parat representerer SAS Norge Kabinforening som et av de to norske forbundene i forhandlingene. Det andre forbundet er Norsk Kabinforening tilhørende LO.

Etter at partene ikke ble enige i forhandlingene som sist endte i slutten av september, er håpet nå for de kabinansatte å få på plass en ny tariffavtale med det kriserammede flyselskapet. 

I første omgang er det satt av to dager til de innledende forhandlingene gjennom frivillig mekling med hjelp av Riksmekleren.