Ulrika Jansson er tillitsvalgt for Parats medlemmer i kabinen i Danmark.  Hun forteller at de ikke visste noen ting før de fikk en mail samtidig som konkursbegjæringen ble alment kjent
– Jeg hatt det i tankene, sånn som situasjonen er, sier Ulrika Jansson.

I følge Ulrika Jansson hadde arbeidsgiver fått til en avtale med den danske staten om hjelp til lønnsutbetalinger.  Dette var ikke utbetalt ennå.
– Vi skulle hatt lønn på fredag, og uten penger i kassen, valgte de å sende konkursbejæringen, sier Jansson.

Livet raser sammen
Mange av de som nå står uten jobb har jobbet i bransjen i 15 til 20 år .  Ulrika Jansson sier at mange er i sjokk. For mange raser livet helt sammen. 
– Det er ingen flyjobber å få, og heller ingen andre jobber, sier Jansson.

Kollegaene hjelper og støtter hverandre så godt de kan, men hverdagen kommer.
– Dette er hele vårt voksne liv, sier Jansson, som selv har flydd siden 2003.

Må vente lenge på penger
Fredag skulle vært lønningsdag. Nå må de søke lønnsgarantiordingen. 
– De sier  det er tre til seks måneders behandlingstid, men A-kassan kan gi lån inntil vi får utbetaling. Det blir tøffe tider for mange, sier Jansson.

Fagforeningen nedlegges
Når bedriften blir slått konkurs er det ikke lenger noe tillitsvalgtsapparat å forholde seg til.
– Vi får mange spørsmål fra medemmene. Mange kan vi ikke svare på og vi trenger bistand fra Parat. – Vi har ikke fått klarhet i hvordan vi løser dette når den danske foreningen ikke lenger eksisterer, avslutter Ulrika Jansson.

Konsernsjefen beklager
Konkursen i Norwegians fire bemanningsselskaper sender 1571 piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Spania, Storbritannia og USA ut i arbeidsledighet. De rundt 700 pilotene og 1300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke.

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, sier til Aftenposten at dette har vært en ekstrem tung beslutning.
– Jeg vil beklage på det sterkeste overfor våre medarbeidere som nå blir berørt, sier Skram til Aftenposten.

Parat vi bistå
Parat har store medlemsgrupper blant ansatte i både Sverige og Norge. I går, mandag, ble det gjennomført en rekke nettmøter med tillitsvalgte og medlemmer.

Parat har store medlemsgrupper blant Norwegian- ansatte både i Sverige og Danmark.  Leder av Parats juridiske avdeling, Anders Lindstrøm, deltok på møtene som hadde rekordstor oppslutning. Han sier at konkursen kom brått og uventet å de ansatte, og at de er skuffet.
– De tillitsvalgte har vært på tilbudssiden i forhandlingene, jeg forstår skuffelsen godt. I tillegg mener de tillitsvalgte at ledelsen ikke har jobbet godt nok overfor svenske og danske myndigheter,  sier Lindstrøm.

Ulike regler
Det vil raskt være en rettsamling hvor der blir oppnevnt en bobestyrer.
– Bobestyrer har veilednings- og informasjonsplikt overfor de ansatte, og skal innhente opplysninger om lønnskravene for å samle dem inn til lønnsgarantiordningen, sier Lindstrøm.

Reglene om konkurs, lønnsgaranti og dagpenger ved arbeidsledighet i Danmark og Sverige er ulike de norske reglene. Parat har inngått en avtale med en dansk advokat og en svensk jurist.
– Vi vil bistå medlemmene våre på best mulig måte. Tillitsvalgte som trenger juridisk hjelp innenfor disse områdene kan ta kontakt med disse. Juridisk avdeling i Parat vil også bistå, sier Lindstrøm.  

Bobestyrer
For Norwegian Cabin Services DK ApS er advokat Boris Frederiksen oppnevnt som bobestyrer. En av boistyrers oppgaver er å samle inn de ansattes lønnskrav.