Norwegian besluttet mandag å begjære konkurs for Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS og Norwegian Air Resources Denmark LH ApS.

1.571 piloter og 3.134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA rammes av konkursen. De rundt 700 pilotene og 1.300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke.
– I Norge har man permitteringsmuligheter som innebærer at staten står for lønnskostnadene i en permitteringsperiode. Dessverre finnes ingen slike tilsvarende permitteringsmuligheter i Sverige og Danmark, hvilket betyr at kostnader ville fortsette selv om piloter og kabinpersonale ikke er i arbeid, skriver selskapet.

Norwegian har slitt tungt som følge av koronakrisen, og reiserestriksjonene har ført til nærmest full stopp i trafikken.
– Dette er den verste krisen flybransjen noensinne har opplevd, og vi har gjort alt vi kan for å unngå dette som nå skjer med våre datterselskaper i Sverige og Danmark. I likhet med våre konkurrenter har vi bedt om statlig støtte både i Sverige og Danmark. Den første formelle søknaden til svenske myndigheter ble sendt for en måned siden, men det er fremdeles ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltak, skriver selskapet.

Parat har store medlemsgrupper blant Norwegian-ansatte i både Sverige og Danmark, og har i løpet av mandagen sittet i nettmøter med medlemmene som er berørt. 
– De berørte vil få juridisk bistand fra Parat, og Parat kommer til å følge opp denne saken videre, sier Anders Lindstrøm, leder for Parats juridiske avdeling til Parat24.