Meklingen for funksjonæravtalen med NHO som skulle vært 26. - 27. januar og meklingen for flyavtalen med NHO som skulle vært 29. januar er begge er utsatt på grunn av de nye smitteverntiltakene.
– Meklingene er foreløpig utsatt på ubestemt tid, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Alt om oppgjøret 2020 finner du her

Alt om oppgjøret 2021 finner du her