Forhandlingene brøt sammen 27. oktober, og partene møttes onsdag hos Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet om en ny avtale. Da bruddet var et faktum, sa Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen at bransjen er i en vanskelig situasjon på grunn av pandemien og at arbeidstakerne derfor var villige til å avstå fra generelle lønnstillegg.
– Vi er likevel opptatt av likebehandling av ansatte i samme selskap, som utfører samme arbeid, på tjenestereiser. Videre krever vi en minimumsgodtgjørelse til ansatte som er pålagt å bære uniform, men som ikke får dekket tilhørende effekter etter bedriftens krav, og som noen av bedriftene mener ansatte må betale selv, sa Parat-forhandleren i høst. 

Onsdag sitter han sammen med tillitsvalgte fra Parats medlemsgrupper som er omfattet av avtalen, og meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det ikke enighet hos Riksmekleren blir det streik fra torsdag morgen.

Parat24 følger saken utover dagen og kvelden.

Les også: Brudd i forhandlingene om flyavtalen