Hele 28 forskjellige luftfartsforslag fra opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt ble behandlet i Stortinget tirsdag. Blant dem Senterpartiets forslag om å etablere en kriseplan for norsk luftfart ut 2021, etablere en kompensasjonsordning for flyselskap med norsk drifts-tillatelse, og at regjeringen går i dialog med Norwegian med sikte på å finne løsninger som kan redde selskapets norske arbeidsplasser og sikre selskapets rutetilbud i og til/fra Norge. 
 
Rødt foreslo å nekte Wizz Air å fly innenriks i Norge, mens SV foreslo å nekte etablering av flyselskaper som ikke har organisasjonsfrihet for de ansatte. Arbeiderpartiets representanter fremmet forslag om tiltak som stanser utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren, og ville ha en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding. 

Det var altså kun dette siste forslaget som ble vedtatt av Stortinget tirsdag.

Se alle forslagene her

Se video og referat fra tirsdagens luftfartsdebatt i Stortinget

Les også: Ingen ny krisepakke for luftfarten nå