Det er Parat-advokat Christen Horn Johannessen som har ført saken for pilotene i Bristow Norway Flygerforening (BNF).
– Tvisten endte med en enighet som kan skape grunnlag for et bedre samarbeid fremover, sier  Johannessen.
I sammenheng med løsningen av denne gamle tvisten, ble partene også enige om forståelsen av Pilotavtalens bestemmelser om arbeidsdager fremover.  

Partene er enige om at SAR-pilotene også har 175 arbeidsdager, samt at et døgn på SAR skal regnes som 1,5 arbeidsdager i arbeidstidsregnskapet.   

Med enigheten følger at Bristow innen en gitt frist skal endre/oppdatere arbeidstidsregnskapet for de berørte sånn at de får godskrevet antall arbeidsdager på riktig måte.