Som Parat-medlem har du tilgang til Compendia, en kunnskapsdatabase innenfor områdene arbeidsrett, folketrygd og HMS.
Verktøyet leder deg til essensen av relevant kunnskap du trenger som ansatt og som tillitsvalgt. Du trenger ikke spesielle juridiske eller personalfaglige forkunnskaper for å bruke tjenesten. Tjenesten inneholder rundt 70 lover med forskrifter, og en artikkelsamling om arbeidsrettslige temaer. 

Logg deg inn i Compendia via Min side