Sikkerhetsinspektøren hevder at dette førte til at hun måtte slutte i Luftfartstilsynet. Hun krever både erstatning for økonomisk tap og for den belastningen hun har blitt utsatt for som følge av dette.
– Det var min plikt å varsle Norse om forhold som i ytterste konsekvens kunne sette flysikkerheten i fare, sa den tidligere sikkerhetsinspektøren i retten.

Kulturkræsj og mangel på tillit

I retten beskriver hun luftfartsbransjen som en bransje som er ekstremt opptatt av regler og prosedyrer, noe som er helt nødvendig for å flysikkerheten. Hun beskriver videre Luftfartstilsynet som en organisasjon hvor det er kulturkræsj mellom fagpersonene som er opptatt av regler og prosedyrer, mens det på den andre siden er ledere som ikke har den samme forståelsen for regler og prosedyrer.

Bakgrunnen for konflikten i Luftfartstilsynet er blant annet at flere ansatte ikke hadde tillit til at en nyansatt leder var kompetent til å behandle Norses søknad om godkjenning av den nye Norse-flåten bestående av Boeing 787-fly. I den korte perioden den nye seksjonssjefen var ansatt, sluttet tre av sju sikkerhetsinspektører.

Varslerne vitnet

De to sikkerhetsinspektørene som har varslet internt i Luftfartstilsynet, vitnet også i rettssaken. Disse har også sluttet i Luftfartstilsynet etter varslingssakene, der de delte den samme bekymringen.
– Jeg ble tatt av godkjenning av Dreamliner (Boeing 787), som jeg hadde kompetanse på og satt til å jobbe med propellfly, som jeg ikke hadde kompetanse på, sa den ene vitnet.

Han opplyste at den nyansatte lederen hadde tatt over godkjenning av Dreamliner, noe han mente hun ikke hadde nødvendig kompetanse til. Også den omtalte seksjonssjefen har sluttet i Luftfartstilsynet og er nå ansatt i Norses ledelse.

Varslet sikkerhetsansvarlig i Norse og ba om konfidensialitet

Bakgrunnen for at det nå kreves erstatning fra Norse Atlantic Airways er at den tidligere sikkerhetsinspektøren ba mottakeren i Norse om å ikke opplyse navnet, eller være forsiktig med å opplyse navnet hennes. Når Norse likevel gjorde det, førte det til at hun mistet jobben i luftfartstilsynet.

Det er satt av to dager til saken.