Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Om Parat Luftfart
Parat Luftfart er en robust
og slagkraftig bransjeorganisasjon
for ansatte i flybransjen.

 

Kontakt oss
post@parat.com  Tlf: 21 01 36 00

Besøksadresse
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo