For å opprettholde et fortsatt minimumstilbud på kommersielt sårbare innenlandsruter, lyste Samferdselsdepartementet i januar ut en konkurranse om minstetilbudskjøp av flyruter fra 1. mars 2021. Den ble umiddelbart avbrutt da SAS kom med sitt tilbud. Det betyr at staten ikke behøver å bruke penger på flykjøp på disse strekningene. 

SAS forplikter seg dermed til å opprettholde et minimumstilbud på de ni rutene i anbudet.
– Vi ser det som svært positivt at markedet selv vil levere et tilfredsstillende rutetilbud på stamrutene fra 1. mars 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Noen av de største rutene i Norge – fra Oslo til blant annet Bergen, Stavanger og Trondheim – var ikke med i anbudet. Widerøe innstilles som operatører på de regionale minstetilbudsrutene fra 1. mars 2021.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Esben Tuman sier til DN at nyheten var uventet.
– Vi er litt overrasket over at SAS velger å si nei til en statlig støtteordning som sikrer et minimumstilbud, all den tid hele bransjen er i knestående og flyr halvtomme fly. Det er klart at dette vil få betydning for produksjonen vår på en eller annen måte. Det er for tidlig å si hvordan, sier Tuman.

Les også: Dette er rutene som er omfattet av ordningen