– Regjeringen styrker ordningen med FOT-rutene med både økt kapasitet og to nye ruter. Dette er viktig for å opprettholde en god infrastruktur i distriktene, sier Røkkum.

FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet.

Barnefamilier, fagforeningsfradrag og medisinsk evakuering

Røkkum er fornøyd med at regjeringen øker fagforeningsfradraget fra 7700 til 8000 kroner. Han er også opptatt av hvordan barnefamilier blir møtt med årets statsbudsjett, fordi luftfartsbransjen har en stor gruppe med lavtlønnede kvinner.
– Satsing på og økte bevilgninger til barnefamilier er også viktig for oss i et kvinnedominert yrke med lave lønninger, sier lederen i Parat kabinforbund.

Regjeringen viderefører ordningen med Medevac, som er medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina. Dette er flyvninger som SAS gjennomfører i samarbeid med Forsvaret.