Parats nestleder Anneli Nyberg mener det viktige ansvaret som hviler på de kabinansatte i luften ofte kan bli glemt, og hun gir alle kabinansatte en stor honnør i dag.
– Kabinansatte er ansvarlige for passasjerenes trygghet og sikkerhet ombord i fly over hele verden, og det kan virke som om den dimensjonen ofte blir glemt. Kabinansatte er langt mer enn serveringspersonell og fortjener all honnør og oppmerksomhet de kan få, ikke minst i disse koronatider. Jeg vil gratulere alle kabinansatte med dagen, og gi en spesiell hilsen til alle som nå er permitterte, sier hun.

Ved å formalisere Cabin Crew Day i ICAO-forsamlingen, var International Transport Workers' Federations (ITF) hovedmål å fremme yrket, og å gi potensielle kabinansatte, reisende og det videre publikum forståelsen av den viktige sikkerhetsrollen og ansvaret som hviler på alle kabinansatte.

Nyberg var sammen med ITF involvert i jobben med å få Cabin Crew Day anerkjent av ICAO høsten 2019.
– Det var en viktig og riktig beslutning av ICAO når forsamlingen vedtok å markere de kabinansatte en fast dag hvert år, sier hun.

ITF mener at desto mer dagen er anerkjent blant nasjonale og internasjonale myndigheter, jo i større grad vil kabinansatte være i stand til å gjennomføre jobben sin på best mulig måte – det være seg et sikkerhetsproblem, et ulykkesscenario eller en situasjon som oppstår med en vanskelig passasjer i luften.

En rekke planer ble lagt for årets markering av International Cabin Crew Day, men vanskelighetene for kabinansatte rundt Covid-19 endret aktivitetene og situasjonen drastisk.